Xbrane Biopharma ingår utlicenseringsavtal med CR Pharma för Spherotide i Kina

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2018-02-06

Xbrane Biopharma (publ.) ("Xbrane") ochChina Resource Pharmaceutical Group Limited ("CR Pharma") har ingått ett utlicenseringsavtal som ger CR Pharma exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Spherotide ("Triptorelin, en GnRH analog i injicerbar depå-formulering) i Kina.

Xbrane kommer att erhålla en licensavgift om ett högt ensiffrigt miljondollarbelopp vid signering av avtal och vid olika milstolpar fram tills marknadsgodkännande av Spherotide i Kina. Xbrane kommer att leverera produkten till den kinesiska marknaden till ett överenskommet transferpris.CR Pharma kommer att vara ansvarig för att finansiera lokala kliniska studier som krävs för marknadsgodkännande i Kina.

Martin Åmark, VD för Xbrane, kommenterar: "Vi är mycket glada att ingå detta långsiktiga partnerskap med CR Pharma. Vi är övertygade om att CR Pharma, givet sin omfattande distribution och kompetens, kommer att sälja och marknadsföra Spherotide framgångsrikt i Kina. Denna affär är för oss ett stort framsteg och den visar på den stora potentialen för våra produkter och våra teknologier."

Yin Huijun, Senior Vice President, CR Pharma kommenterar: "Introduktionen av Spherotide och potentialen för samarbete med Xbrane inom fler viktiga läkemedel kommer att vara en viktig drivkraft för CR Pharmas produktstrategi, att expandera inom det biofarmaceutiska läkemedelsområdet.

Spherotide är en långtidsverkande formulering med den aktiva substansen triptorelin som används främst vid behandling av prostatacancer, endometrios, bröstcancer och myom. Långtidsverkande triptorelin, sammanlagt för alla styrkor, har en försäljning som överstiger 1 miljard RMB i Kina.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

Om CR Pharma
China Resources Pharmaceutical Group Limited ("CR Pharma") är ett ledande integrerat läkemedelsföretag i Kina, främst verksamt inom forskning och utveckling, tillverkning, distribution och försäljning av ett brett sortiment av läkemedel och andra hälsoprodukter. CR Pharma är ett av de största läkemedelsbolagen i Kina. I OTC-läkemedelssegmentet är CR Pharma den största tillverkaren i Kina. I distributionssegmentet är CR Pharma den 2: a största distributören som driver ett rikstäckande läkemedelsdistributionsnät med mer än 100 dotterbolag i 27 provinser och har mer än 6 000 distributörer som täcker alla 31 provinser i Kina.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 06 februari 2018 kl. 09.40.

Xbrane ingår utlicenseringsavtal med CR Pharma för Spherotide i Kina


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire