Xbrane Biopharma ingår avtal med BL&H för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Sydkorea

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-12-19

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") har ingått distributionsavtal med BL&H för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Sydkorea. Xbrane kommer att erhålla ett i mittenspannet ensiffrigt miljonbelopp i SEK för de exklusiva rättigheterna för Spherotide i Sydkorea och Xbrane och BL&H kommer att dela vinsterna från försäljningen. Tidpunkten för lansering förväntas tidigast under 2019.

Martin Åmark, VD Xbrane Biopharma, kommenterar: "Vi är övertygande om att BL&H, med sin starka position och erfarenhet av försäljning av sjukhusprodukter, är den rätta partnern för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Sydkorea."

DC Roh, VD BL&H, kommenterar: "Vi är mycket entusiastiska att ta Spherotide till den koreanska marknaden. Spherotide representerar en unik kommersiell möjlighet för vårt bolag och vi förväntar oss att det kommer att bli en viktig produkt för vårt bolag för många år framöver."

Spherotide är en generika av långtidsverkande triptorelin och används primärt i behandling av prostatacancer, endometrios, bröstcancer och myom. Triptorelin i olika styrkor hade en total försäljning om 12 miljoner USD i Sydkorea under 2016.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om BL&H
BL&H möter kraven hos vårdpersonal genom att tillhandahålla avancerade och innovativa produkter som ger patienter en bättre livskvalité. Bolagets kombinerade affärsmodell, medicinska, regulatoriska och vetenskaplig expertis möjliggör deras tillvägagångssätt att maximera distributionen av dessa högkvalitativa och banbrytande diagnosiska test. För mer information besökwww.blnh.co.kr

För ytterligare information, vänligen kontakta:
YJ Cho, Business Development
T: +82 (0)2-3282-4722
E: blnh@blnh.co.kr

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 13:45.

Xbrane Biopharma ingår avtal med BL&H


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire