Xbrane Biopharma informerar att handeln med teckningsrätter och BTA försenas och kommer att inledas den 12 mars 2019

IR

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Pressmeddelande
11 mars 2019

Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") har idag blivit informerade om att Bolagets teckningsrätter och betald tecknade aktier ("BTA") (Kortnamn: XBRANE TR, ISIN: SE0012376994 och kortnamn: XBRANE BTA ISIN: SE0012377000) inte har blivit registrerade. Felet vid registreringen av teckningsrätter i systemet har åtgärdats och handeln kommer att inledas den 12 mars 2019.

Xbrane har idag blivit informerade om att Bolagets teckningsrätter och BTA (Kortnamn: XBRANE TR, ISIN: SE0012376994 och kortnamn: XBRANE BTA ISIN: SE0012377000) inte har blivit registrerade i Nasdaq First North Listing Center  och att handeln med teckningsrätter som skulle inledas på morgonen den 11 mars 2019 försenas därmed. Felet vid registreringen av teckningsrätter i Nasdaq First North Listing Center har åtgärdats och handeln kommer att inledas den 12 mars 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD/IR
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
M: +46 (0) 708-278 636 
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE.Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20).För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

Handeln med teckningsrätter och BTA försenas till den 12 mars 2019


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire