Xbrane Biopharma förstärker koncernledningen i syfte att förbereda bolaget inför kommersialisering av sina biosimilarer

Bolagsinformation

IR

MAR

Nyheter

Personalförändring

Regulatorisk

Svenska

  • Xbrane Biopharma AB (publ.) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) avancerar snabbt sin portfölj av biosimilarer med målsättning att lansera sin ledande produktkandidat Xlucane (Lucentis® biosimilar) 2022.
  • För att stärka bolaget inför sin kommersialisering av sina biosimilarer har Xbrane beslutat att stärka koncernledningen med kompetens inom Regulatory Affairs, Manufacturing and Supply Chain och Business Development.
  • Maria Edebrink, chef över Regulatory Affairs, med över 28 års erfarenhet från AstraZeneca, Galderma och Medivir, ingår i koncernledningen från och med 21 februari 2020.
  • Anders Wallström, chef över Manufacturing and Supply Chain, med över 19 års erfarenhet av kommersialisering och Supply Chain från SOBI och Biovitrum, ingår i koncernledningen från och med den 21 februari 2020.
  • Xiaoli Hu, nyligen rekryterad som chef över Business Development, med erfarenhet från Affibody och HealthCap, kommer att börja på Xbrane och ingå i koncernledningen från och med 1 maj 2020.
  • Paolo Sarmientos, chef över långtidsverkande injicerbara läkemedel samt VD för Xbranes dotterbolag Primm Pharma, kommer från och med 21 februari 2020, givet Xbranes strategiska fokus på biosimilarer, inte längre att ingå i koncernledningen.

Maria Edebrink, chef över Regulatory Affairs, bidrar med över 28 års erfarenhet till koncernledningen
Maria Edebrink började på Xbrane under 2019 som chef över Regulatory Affairs och har sedan dess lett det förberedande arbetet för ansökan om marknadsgodkännande för Xlucane i Europa och USA. Maria har totalt över 28 års erfarenhet från läkemedelsutveckling och regulatoriska frågor från AstraZeneca, Galderma och Medivir. Maria har varit avgörande för utvecklingen, godkännandet och bibehållandet av godkännanden för flertalet läkemedels- och medicintekniska produkter, bland annat Brilinta®/Brilique® på AstraZeneca som för närvarande genererar en årsomsättning om 1,5 mdr USD. Maria har en M. Sc. i Kemi från Stockholms Universitet. Maria kommer att ingå i Xbranes koncernledning från och med den 21 februari 2020.

Anders Wallström, chef över Manufacturing and Supply Chain, bidrar med över 19 års erfarenhet till koncernledningen.
Anders Wallström började på Xbrane under 2019 som chef över Manufacturing and Supply Chain och har sedan dess arbetat med upprättande av den kommersiella produktionskedjan för Xlucane. Anders har över 19 års erfarenhet från processutveckling, tillverkning och validering av biologiska produkter på SOBI och Biovitrum. I Anders senaste roll på SOBI var han chef för Supply Chain för specialty care- produkter, inklusive Kineret® och Orfadin®. Anders har en civilingenjörsexamen i Bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Anders kommer att ingå i Xbranes koncernledning från och med den 21 februari.

Xiaoli Hu, chef över Business Development, stärker Xbranes förmåga att etablera partnerskap
Xiaoli Hu börjar på Xbrane som chef över Business Development den 1 maj 2020 och kommer att ingå i koncernledningen. Hon kommer att vara huvudansvarig för upprättandet av nya partnerskap för kommersialisering av Xbranes pre-kliniska biosimilarer. Xiaoli har erfarenhet från affärsutveckling från läkemedelsindustrin, senast som affärsutvecklingschef på Affibody, där hon ledde arbetet mot det kommersiella partnerskapsavtalet om 650 miljoner USD med Alexion och samutvecklingsavtalet med GE Healthcare. Innan dess tillbringade Xiaoli nästan fyra år på HealthCap, en ledande nordisk investerare inom hälsa och sjukvård. Under sin tid på HealthCap har hon deltagit i och genomfört transaktioner på olika geografiska marknader och i olika utvecklingsstadier. Xiaoli har en doktorsexamen från Shanghai Jiaotong universitet och en doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap från Karolinska Institutet. Xiaoli kommer att ingå i Xbranes koncernledningen från 1 maj 2020.

Paolo Sarmientos lämnar koncernledningen till följd av Xbranes strategiska fokus på biosimilarer
Xbrane tillkännagav i september 2018 sitt framtida strategiska fokus på biosimilarer. Som en följd av detta kommer Paolo Sarmientos, chef för långtidsverkande injicerbara läkemedel och VD för Xbranes dotterbolag Primm Pharma, från och med den 21 februari 2020 inte längre att ingå i koncernledningen.