Xbrane Biopharma fokuserar utvecklingsportföljen och inför ett kostnadsbesparingsprogram

Bolagsinformation

IR

MAR

Nyheter

Personalförändring

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) meddelar idag att man fokuserar bolagets utvecklingsportfölj och som en konsekvens kommer utvecklingen av Xtrudane™(biosimilarkandidat till Keytruda®) att avslutas. Vidare införs ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas resultera i cirka 50 miljoner kronor i årliga besparingar då det är fullt implementerat.

Xbranes huvudsakliga fokus är att nå positivt kassaflöde så snart som möjligt och som tidigare kommunicerats senast under första kvartalet 2025. Därför har Xbranes styrelse beslutat att fokusera utvecklingsportföljen på biosimilarkandidater med etablerade kommersialiseringspartners, Ximluci® (Lucentis® biosimilar) och BIIB801 (Cimzia® biosimilarkandidat), och Xdivane™ (Opdivo biosimilarkandidat), den senare med ambition om ut-licensiering i närtid. Xdarzane™ (Darzalex® biosimilarkandidat) behålls i portföljen medan utvecklingen av Xtrudane™ (Keytruda® biosimilarkandidat) avslutas.

Som en konsekvens av den fokuserade utvecklingsportföljen och att den internt utförda processutvecklingen av BIIB801 och Xdivane™ avslutas inför Xbrane ett kostnadsbesparingsprogram vilket förväntas resultera i kostnadsbesparingar på cirka 50 miljoner kronor årligen när det är fullt implementerat. Besparingarna sker inom samtliga områden och omfattar neddragningar om totalt cirka 40 tjänster sammantaget för både anställda och konsulter. Besparingarna realiseras successivt och förväntas vara fullt implementerade i Q3 2024.

Hela vår bolagsidé och gärning bygger på att driva en förändring mot ett hållbart sjukvårdssystem med lika möjlighet till hälsa globalt. Dock måste vi nu, för att långsiktigt kunna fortsätta att driva denna förändring, fokusera på vår kortsiktiga finansiella hållbarhet. Fokuseringen av vår utvecklingsportfölj och implementeringen av detta kostnadsbesparingsprogram är tyvärr en nödvändighet för att uppnå detta. Jag beklagar djupt att våra medarbetare drabbas och att värdefull kompetens tvingas lämna bolaget”, säger Martin Åmark, vd i Xbrane.

Xbranes långsiktiga strategiska ambition att bli en ledande biosimilarutvecklare kvarstår. Bolaget har identifierat flera utvecklingsmöjligheter för biosimilarer med sikte på potentiell lansering 2030–2035. Det är Xbranes plan och ambition att inleda utveckling av en utökad portfölj så fort det bedöms möjligt.