Xbrane Biopharma flyttas upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap segment

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE), en ledande biosimilarutvecklare, meddelar att bolagets aktier från och med den 3 januari 2022 kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment.

Detta sker som en följd av Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden för de nordiska marknadssegmenten. Mid Cap-segmentet omfattar företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro. Flytten meddelades av Nasdaq Stockholm den 20 december 2021. Bolaget tar nu steget från Small Cap till Mid Cap-segmentet efter en stark kursutveckling under året.