Xbrane Biopharma etablerar ett nytt biotekniklabb på Campus Solna

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

  • Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller "Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) har ingått ett avtal med Akademiska Hus om hyra av nya lokaler på Campus Solna.
  • Xbrane kommer i mars 2021 att etablera ett nytt utvecklingslabb för biosimilarer med kraftigt utökad kapacitet jämfört med dagens och kommer samtidigt även flytta huvudkontoret till Campus Solna.
  • Xbrane kommer, från andra kvartalet 2021 och framåt, att kunna bredda sin portfölj ytterligare och initiera utveckling av fler biosimilarkandidater på storsäljande biologiska läkemedel med patentutgång under detta årtionde

Xbrane har expanderat kraftigt de senaste åren och har framgångsrikt tagit sin ledande biosimilarkandidat Xlucane (Lucentis® biosimilar) in i fas III samt ingått strategiska partnerskap med STADA, en europeisk biosimilarspecialist, och Bausch + Lomb, ett ledande globalt ögonprodukts- och läkemedelsbolag. Därutöver har Xbrane ytterligare tre pre-kliniska biosimilarkandidater under utveckling som adresserar sammantagen försäljning av originalläkemedel om strax under 100 miljarder SEK. Xbrane har i sitt team på över 40 experter inom olika områden av läkemedelsutveckling den kompetens som krävs för att ta biosimilarer hela vägen till marknadsgodkännande i Europa och USA. Vidare har Xbrane, med Xlucane, validerat sin patenterade plattformsteknologi som ger en signifikant kostnadsfördel jämfört med konkurrerande system och med ytterligare sju patentansökningar under 2020 arbetat aktivt med IP-skyddet av plattformen.

För att ta nästa steg i bolagets ambition att bli en ledande global biosimilarutvecklare och bredda sin biosimilarportfölj, har bolaget ingått avtal med Akademiska Hus för att expandera sin verksamhet till större lokaler med bättre tekniska förutsättningar på Campus Solna under mars 2021. Xbrane kommer att flytta huvudkontoret och etablera ett utvecklingslabb med kraftigt utökad kapacitet och räknar med att från andra kvartalet 2021 kunna påbörja utveckling av ytterligare biosimilarer på storsäljande biologiska läkemedel med patentutgång under detta årtionde. I denna expansion ingår utökningen av kapacitet där Xbrane utvecklar produktionsprocesserna för både mammaliecell- och E. coli-baserade biosimilarer samt den avancerade analyskapacitet som behövs under utvecklingen av biosimilarer. Xbrane kommer att, tillsammans med andra ledande svenska Life Science bolag, ingå i ett större kluster på Campus Solna med fokus på utveckling och innovation inom Life Science området.

För att få full utväxling på vår plattformsteknologi och nå vårt mål att bli en ledande global biosimilarutvecklare är det dags för oss att utöka vår kapacitet och bredda vår portfölj. Vi har teknologin och kunnandet och vill utnyttja det för att utveckla fler biosimilarer på storsäljande biologiska läkemedel med patentutgång under detta årtionde. Lokalerna på Campus Solna passar oss väl för detta ändamål. ”, kommenterar Martin Åmark, VD.