Xbrane Biopharma ändrar datum för delårsrapport och bokslutskommuniké

Bolagsinformation

Finansiell kalender

IR

Nyheter

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) meddelar idag ändring av datum för delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 och bokslutskommuniké till den 24 februari 2022, från som tidigare aviserats 16 februari 2022.

Bolaget passar även på att härmed bjuda in till en telefonkonferens för investerare, analytiker och media torsdagen den 24 februari, 2022 kl 10.00 CET då delårsrapporten kommer att presenteras.