Xbrane Biopharma AB (”Xbrane” eller ”Bolaget”) meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Aktie

Bolagshändelse

IR

LHFI

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Antalet aktier och röster i Xbrane har förändrats till följd av att 105 000 aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till LTIP 2019, antaget vid årsstämman 2019.

Per den 30 juni 2022 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 25 144 906. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 5 637 137,439365 kronor.