Xbrane Biopharma AB (”Xbrane” eller ”Bolaget”) meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget.

Aktie

Bolagshändelse

IR

LHFI

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Antalet aktier och röster i Xbrane har förändrats till följd av att 79 252 aktier har emitterats under oktober månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till LTIP 2020, antaget vid årsstämman 2020.

Per den 31 oktober 2023 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 29 810 364. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till ca 6 683 068 kronor.