Xbrane Biopharma AB utser Dina Jurman, Head of Clinical Affairs, till medlem i ledningsgruppen

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-10-09

Xbrane Biopharma AB (publ) har utsett Dina Jurman, Head of Clinical Affairs på Xbrane, till medlem i ledningsgruppen. Dina har en magisterexamen i biomedicin från Uppsala Universitet och hennes tidigare tjänster inkluderar Director Clinical Operations på IRW Consulting AB samt Clinical Operations Manager konsult på Amgen Sverige. Dina tillträdde tjänsten den 4 september 2017 och är sedan 9 oktober 2017 en del av Xbranes ledningsgrupp.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 20:30.

Xbrane utser Dina Jurman till medlem i ledningsgruppen


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire