Xbrane Biopharma AB: Spherotide erhåller marknadsgodkännande i Iran

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-07-24
 
Xbranes partner Pooyesh Darou har beviljats marknadsgodkännande för försäljning och marknadsföring av Spherotide 1 månadsformulering i Iran under det lokala varumärket Microrelin®. Produkten är nu tillgänglig för läkare att förskriva i Iran för behandling av prostatacancer, endometrios och för tidig pubertet.

"Detta är en viktig milstolpe för Xbrane eftersom det är det första marknadsgodkännandet som en lokal försäljnings- och marknadsföringspartner erhåller för Spherotide. Detta påvisar produktens kvalitet och prestanda. Vi är övertygade om att Spherotide kommer att bidra positivt till den iranska sjukvården med ett mer kostnadseffektivt alternativ än vad som för närvarande finns tillgängligt för dessa indikationer. Säger Martin Åmark, VD Xbrane

Spherotide är en generika på långtidsverkande triptorelin och används vid behandling av prostatacancer, endometrios, myom, bröstcancer och för tidig pubertet. Läkemedlet är baserat på inkapsling av den aktiva substansen i biologiskt nedbrytbara mikrosfärer som bryts ned i kroppen efter injektion och skapar en långtidsverkande effekt. Originalläkemedlet uppskattas ha en årlig försäljning på $ 500 miljoner globalt och $ 30 miljoner i mellanöstern.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2017 kl. 8:00.

Pressmeddelande – Spherotide erhåller marknadsgodkännande i Iran


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire