Xbrane Biopharma AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden april – juni 2016

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Pressmeddelande
2016-08-22

Xbrane Biopharma ABs delårsrapport för perioden april – juni 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Perioden april – juni 2016

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 032 017 (75 000) SEK
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 1 108 233 (85 512) SEK
  • Resultat före skatt uppgick till -7 556 986 (-1 333 280) SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • Xbrane slutförde etablerandet av ett nytt toppmodernt laboratorium för biosimilarutveckling i våra nya lokaler i Solna.
  • Xbrane tecknade avtal med den litauiska kontraktstillverkaren Biotechpharma för storskalig produktion av Xlucane under GMP-förhållanden.
  • Xbrane genomförde teknologitransfer för kommersiell produktion av Xlucane till vår partner Helvetic Biopharma i Iran

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Xbrane lämnade in ansökan om GMP-godkännande av vår produktionsanläggning för Spherotide
  • Xbrane licensierade ut sin proteinproduktionsteknologi till Oxford Nanopore Technologies för produktion av proteiner som används i deras DNA sekvenseringsutrustning

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex generika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 8:00.

Pressmeddelande – Delårsrapport Q2
Q2 2016-Xbrane-Swedish


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#2036389