Xbrane Biopharma AB introducerar incitamentsprogram

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2016-06-27
Xbrane introducerar incitamentsprogram
Xbrane har introducerat ett incitamentsprogram för resten av 2016 vilket, om företagets uppställda mål för verksamheten nås, ger anställda rätt till nyemitterade aktier i Xbrane Biopharma AB. Programmet kan maximalt resultera i emitterande av 22 000 nya aktier i Xbrane Biopharma AB vilket skulle medföra en utspädning på 0,47%. Beslutet om att emittera nya aktier enligt detta program kommer enligt kapitel 16 av aktiebolagslagen att fattas vid årsstämman 2017 av aktieägare som representerar inte mindre än nio tiondelar av både röster och kapital representerade på årsstämman.
Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex generika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Xbrane introducerar incitamentsprogram


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#2023156