Xbrane Biopharma AB informerar angående förhandlingar kring utlicensering av Spherotide till Kina

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-12-21

Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") fortsätter sina förhandlingar avseende utlicensering av försäljning och marknadsföringsrättigheter för Spherotide i Kina och förväntar sig kunna ingå ett slutgiltigt avtal under första kvartalet 2018.

I enlighet med vad tidigare har kommunicerats i pressmeddelanden, delårsrapporter och presentationer befinner sig Xbrane i diskussioner och förhandlingar med potentiella partners avseende utlicensering av sina produkter Spherotide och Xlucane. En av dessa förhandlingar rör utlicensering av Spherotide till ett stort kinesiskt bolag för försäljning och marknadsföring på den kinesiska marknaden.

Slutförhandlingar kring samarbets- och distributionsavtal med en kinesisk partner avseende Spherotide genomfördes under deras besök i Sverige och i Italien i december. Bolaget har tidigare kommunicerat att detta avtal väntades bli klart under 2017 och kan istället meddela att ingående av avtal istället förväntas ske under första kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex generika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 23:45.

Xbrane informerar angående utlicensering av Spherotide till Kina


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire