Xbrane Biopharma AB : Första milstolpen i kommersialiseringen av Xbranes Ranibizumab biosimilar Xlucane tillsammans med partner i Iran är uppnådd

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2016-03-08

Första milstolpen i kommersialiseringen av Xbranes Ranibizumab biosimilar Xlucane tillsammans med partner i Iran är uppnådd

Xbrane Biopharma AB har nått första milstolpen i kommersialiseringen av Xlucane tillsammans med partnern Helvetic Biopharma i Iran. Xlucane är en Ranibizumab biosimilar som används vid behandling av den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration, en ögonsjukdom som drabbar framförallt äldre människor och leder till försämrad syn och i värsta fall blindhet.

Första milstolpen i avtalet med Helvetic Biopharma inför kommersialiseringen av Xlucane i Iran innefattar jämförande biokemisk in vitro-karakterisering av Ranibizumab biosimilaren mot originalläkemedlet.  Studierna har inkluderat jämförande analyser av proteinstruktur såsom primär aminosyrasekvens och bindningsstudier till tillväxtfaktorn VEGFa. Ranibizumab verkar just genom att binda till tillväxtfaktorn VEGFa i människans öga och förhindrar därmed tillväxt av de blodkärl som orsakar en försämrad syn. Karakteriseringen har påvisat mycket tillfredsställande likhet mellan Xbranes Ranibizumab biosimilar Xlucane och originalläkemedlet. Första milstolpen innebär en betalning på 100 000 USD från Helvetic Biopharma till Xbrane.

"Det är mycket positivt att se att Xlucane påvisar en hög likhet med originalläkemedlet och att vi nu har tagit ett steg närmare en lansering av Xlucane i Iran. Framförallt är resultaten från bindningsstudierna glädjande, då de ger en god indikation på att Xlucane kan komma att ha liknande effekt som originalläkemedlet i behandling av våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration. Originalläkemedlet har en global årlig försäljning på ca. 35 Mdr SEK." säger Martin Åmark, VD Xbrane Biopharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex generika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

Första milstolpe nådd för Xlucane i Iran


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#1992738