Xbrane bekräftar order av Spherotide till ett värde av 8,5 MSEK och över 10 000 doser sålda

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-09-11

Xbrane bekräftar att ytterligare en order av Spherotide har erhållits från Pooyesh Darou, bolagets partner i Mellanöstern, till ett värde av 8,5 miljoner SEK för leverans under fjärde kvartalet 2017. Med denna order kommer Xbrane att uppfylla sin förväntade försäljning under 2017 om cirka 20 miljoner SEK som tidigare meddelats.

Spherotide lanserades i Iran i juli 2017 under det lokala varumärket Microrelin® och sedan dess har mer än 10 000 doser sålts.

Martin Åmark, VD för Xbrane kommenterar: "Det är glädjande att se att försäljningen av Spherotide lokalt i Iran har utvecklats så snabbt och att produkten har fått ett positivt bemötande. Vi är glada att kunna uppfylla vår förväntade försäljning under 2017 och vi ser fram emot att tillsammans med vår partner fortsätta att öka försäljningen ytterligare under 2018."

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2017 kl. 8:00.

Xbrane bekräftar order av Spherotide till ett värde av 8,5 MSEK


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire