Xbrane ansöker om notering på Nasdaq Stockholm och publicerar prospekt

Bolagshändelse

IR

Noteringskrav

Nyheter

Prospekt

Regulatorisk

Svenska

Den 17 september 2019 offentliggjorde Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller “Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Bolaget uppfyller kraven för att Bolagets aktier, på sedvanliga villkor, ska kunna upptas till handel på huvudlistan Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Xbrane har idag beslutat att ansöka om att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Xbrane har, med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm, upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida.

Första dagen för handel i Xbranes aktier på Nasdaq Stockholm kommer att vara på måndagen den 23 september 2019. Sista handelsdag för Xbranes aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att bli fredagen den 20 september 2019.

Aktieägare i Xbrane behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

De aktier som upptas till handel på Nasdaq Stockholm kommer att fortsätta handlas under samma kortnamn (ticker), ”XBRANE”, och med samma ISIN-kod, SE0007789409. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättas med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm, som idag har godkänts och registreras av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Xbranes hemsida (www.xbrane.com).

Rådgivare
Vator Securities agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20). För mer information besök gärna www.xbrane.com.