Xbrane accelererar utvecklingen av Xdivane – En nivolumab (Opdivo®) biosimilar

Bolagshändelse

IR

MAR

Nyheter

Övrig

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (Nasdaq Stockholms First North: XBRANE) tillkännager idag att bolaget framgångsrikt har etablerat en mammaliecell-baserad teknologisk plattform och accelererar utvecklingen av Xdivane, en biosimilar på PD-1-hämmaren nivolumab (Opdivo®), som första produkt på denna plattform. Xbrane arbetar fortsatt beslutsamt med att utöka sina innovativa teknologiplattformar för att möta de ouppfyllda behoven på marknaden och hjälpa patienter att få bättre behandlingsalternativ.

“Med detta tillkännagivande fortsätter vi att bredda våra teknologiplattformar för att förbättra kvaliteten och produktionen av våra mammaliecell-baserade produkter, vilket ytterligare bekräftar vårt mål att bli en ledande innovativ utvecklare av biosimilarer”, säger Martin Årmark, VD för Xbrane.

Etablerandet av en mammaliecellcell-baserad biosimilar utvecklingsplattform
Xbrane fokuserar fortsatt på innovation inom utvecklings- och produktionseffektivitet. För sina E.Coli baserade biosimilarer säkerställs detta genom Xbrane’s patenterade produktionsteknologi, vilken ger upp till 12 gångers produktivitetsfördel jämfört med standardsystem på marknaden. Xbrane har nu säkrat kompetens och teknologi för utveckling av mammaliecell-baserade biosimilarer, med ambitionen ​​att få en liknande produktivitetsfördel. Xbrane har rekryterat experter med lång erfarenhet från utveckling av mammaliecell-baserade biosimilarer inom framförallt cellinjeutveckling, processutveckling och analys. Dessutom har Xbrane ingått strategiska partnerskap med utvalda bolag med specifik teknologi avseende cellinjeutveckling och expressionsvektorer. Detta, i kombination med Xbranes djupa kunskaper inom alla aspekter av biosimilar utveckling, ger Xbrane en stark grund för sina mammaliecell-baserade biosimilarprogram.

Accelererad utveckling av Xdivane
Xbrane accelererar nu, baserat på den etablerade teknologiska plattformen, utvecklingen av Xdivane, en nivolumab (Opdivo®) biosimilar. Opdivo® är en ledande immunonkologisk produkt för behandling av cancer med en årlig omsättning på SEK 54 miljarder 2018[1], på en total läkemedelsmarknad inom onkologi på SEK 1200 miljarder[2] år 2018.

Xbrane förväntar sig att Xdivane ska kunna lanseras i samband med patentutgång på Opdivo® vilket inträffar 2026-2030 beroende på land. Opdivo® är en revolutionerande produkt som har gett signifikanta fördelar för patienter. Opdivo® är emellertid, som de flesta biologiska läkemedlen, en dyr produkt med årliga kostnader per patient, på över SEK 1 miljon. Att utveckla en kostnadseffektiv biosimilar till Opdivo® är därför viktigt för att öka tillgängligheten globalt av behandlingen. Xbranes tydliga ambition med Xdivane är att bli den ledande biosimilaren till Opdivo®, både vad gäller kostnadseffektivitet och tid för lansering.

[1] BMS bokslutskommuniké
[2] IQVIA