Välkommen till Xbrane´s Kapitalmarknadsdag med unikt besök på det nya forskningslabbet den 22 september 2022

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Stockholm, Sverige – Xbrane (Nasdaq: XBRANE), Xbrane Biopharma AB bjuder in analytiker, investerare och media till Kapitalmarknadsdag den 22 september 2022

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Nils Ringertz salen, Biomedicum våning 3, Solnavägen 9, Solna med start kl 14.00 och kommer även sändas digitalt.

Programmet innefattar en uppdatering kring Xbrane´s långsiktiga strategi, produktportfölj, teknologiplattform samt en fördjupning kring den nära förestående lanseringen av Xlucane i Europa. Presentationer kommer att hållas av Anders Tullgren, styrelseordförande, Martin Åmark, VD, David Vikström, forskningschef, samt Bryan Kim, Executive Vice President Global Specialty Pharmaceuticals, STADA Arzneimittel AG.

Programmet kommer även att innefatta en rundtur av Xbrane´s nya forskningslabb på Campus Solna för intresserade.

Vänligen anmäl fysiskt deltagande till IR@xbrane.com och digitalt deltagande genom att följa länken:
https://tv.streamfabriken.com/xbrane-biopharma-cmd-2022

Deltagare är välkomna att ställa frågor till IR@xbrane.com eller direkt under eventet.

Inspelningar av presentationerna och presentationsmaterialet kommer att finnas
tillgängliga på bolaget hemsida, www.xbrane.com, dagen efter.