Uppdatering till Xbranes aktieägare

Nyheter

PR

Svenska

Jag har alltid haft uppfattningen att biosimilarer har en stor roll att spela i att tillgängliggöra ofta dyra men mycket effektiva biologiska läkemedel till fler patienter. I exempelvis USA står biologiska läkemedel för 40% av landets totala läkemedelskostnader men som enbart tillfaller 2% av befolkningen. Biosimilarmarknaden är ett av de snabbast växande segmenten inom läkemedelsbranschen med en årlig tillväxt på omkring 30%. I Europa har de senaste lanseringarna av biosimilarer varit mycket framgångsrika, exempelvis tog biosimilarer på rituximab (Rituxan®) 60% av marknaden första året efter lansering. Vårt mål med vår ledande biosimilar Xlucane är att ta 25% av marknaden för ranibizumab (Lucentis®) tre år efter lansering. Vi ska därmed nå en årlig försäljning på cirka 3,5 miljarder SEK varav 1 miljard SEK ska tillfalla Xbrane efter avdrag av kostnader och vinstdelning med vår partner STADA.

STADA, som kommer att sälja och marknadsföra Xlucane med en 50/50 vinstdelning med Xbrane, lanserade nyss sin tredje biosimilar Movymia® (teriparatide biosimilar) parallellt i 24 länder i Europa. Vidare investerade STADA nyligen i Xbrane vid utgången av andra kvartalet 9,9% av aktierna i Xbrane. Just nu pågår diskussioner med dem gällande andra biosimilarer i vår portfölj. Delägarskapet i Xbrane visar på STADAs entusiasm, engagemang och hängivenhet att leverera en lyckad marknadslansering av Xlucane. Jag kan inte tänka mig ett bättre partnerskap där Xbranes unika patenterade teknologiska plattform och team utvecklar högkvalitativa produkter som kan säljas genom STADAs effektiva försäljningskanaler.

Jag och vårt team på Xbrane är av följande anledningar övertygade om att kunna leverera enligt våra försäljningsmål på Xlucane. Rekryteringen i den registreringsgrundande fas III-studien går framåt och vi förväntar oss att kunna rapportera data på det primära effektmåttet för samtliga patienter i mitten av 2020.
Då biosimilarer i genomsnitt har cirka 95% sannolikhet att lyckas i en fas III-studie ser vi en låg risk i denna studie. Utvecklingen av Xlucane, inklusive den kliniska studien, är fullt finansierad och vi har institutionella ägare som Swedbank Robur Medica och Nyenburgh som är specialister på att välja ut biotechbolag på ägarlistan. Vi har i STADA den bästa tänkbara partnern för försäljning och marknadsföring av Xlucane.

Med detta i bagaget planerar vi tillsammans med vår rådgivare Vator Securities en extensiv internationell road show under hösten 2019 och våren 2020. Vår road show kommer att omfatta Europa, USA och Singapore.

Tack för ert stöd. Jag ser mycket fram emot att presentera Xbrane Biopharma för investerare och dela vår entusiasm för vår strategi och vision för Xbrane. Baserat på vår unika patenterade teknologiska plattform är vi övertygade om att Xbrane kommer att bli en världsledande biosimilarutvecklare som kontinuerligt tar fram nya biosimilarer som kommer att komma världens patienter och betalare till godo.

Bästa hälsningar,

Martin Åmark