Serendipity Ixora föreslår utdelning av aktieinnehavet i Xbrane till sina aktieägare varefter Serendipity Group blir största aktieägare i Xbrane om utdelningen verkställs

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-12-22

Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") har informerats om att Bolagets största aktieägare, Serendipity Ixora AB ("Serendipity Ixora"), har för avsikt att dela ut innehavet av samtliga aktier i Xbrane till sina aktieägare. Efter utdelningen, som väntas verkställas efter 19 januari 2018, kommer Serendipity Group AB inneha 10,51 procent av totala antalet utestående aktier i Xbrane och således bli den enskilt största aktieägaren i Bolaget.

Serendipity Ixora äger idag 1 236 022 aktier, motsvarande 20,75 procent, av totala antalet utestående aktier i Xbrane. Förslag om utdelning är villkorat beslut från extra bolagsstämma i Serendipity Ixora som är planerad till den 10 januari 2018. Kallelsen till extra bolagsstämma planeras att offentliggöras i rikstäckande media den 27 december 2017. Om förslaget godkänns kommer avstämningsdagen att vara 12 januari 2018. Därefter beräknas utskiftning av aktierna kunna ske efter 19 januari 2018.

Om beslutet om utdelning godkänns kommer Serendipity Group, som idag innehar 45,82 procent av aktierna i Serendipity Ixora, utgöra den enskilt största aktieägaren i Xbrane med 10,51 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Serendipity Group ägs till 50 procent vardera av Xbranes styrelseordförande Saeid Esmaeilzadeh och hans affärspartner Ashkan Pouya. Utdelningen är ett led i att Serendipity Ixora avser att dela ut sina noterade innehav till deras aktieägare.

Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande i Xbrane, kommenterar: "Jag och min affärspartner Ashkan har varit med och grundat Xbrane och vi är glada och stolta över hur Bolaget har utvecklats. Utdelningsbeslutet är ett resultat av ett strategiskt beslut i Serendipity Ixora att dela ut noterade innehav till våra aktieägare. Vi ser Xbrane som en långsiktig investering och vi tror att det finns mycket goda möjligheter för oss som aktieägare nu genom Serendipity Group att få en fortsatt god avkastning från dagens nivåer. Komplex generika och biosimilarer är fortsatt ett oexploaterat läkemedelsområde och vi bedömer att Xbrane är mycket väl positionerade för att kunna bli en av de världsledande aktörerna."

Martin Åmark, VD för Xbrane, kommenterar: "Att som ett ungt och snabbt växande Bolag ha en stark, engagerad och långsiktig huvudägare är något som vi värderar högt. Samtidigt vill jag passa på att välkomna de nya aktieägarna på denna resa."

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

Om Serendipity Group
Serendipity Group AB är Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouyas gemensamma ägarbolag där de båda äger 50 procent av aktierna. Bolaget grundades 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 08:00.

Serendipity Ixora föreslår utdelning av aktieinnehavet i Xbrane


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire