Paolo Sarmientos har av skatteskäl sålt aktier. Köparen är Swedbank Robur Medica

Nyheter

PR

Svenska

Paolo Sarmientos som ingår i ledningsgruppen för Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) har idag sålt cirka 25 procent av sitt aktieinnehav i Xbrane för att finansiera den skattebetalning som uppkommit i samband med att han sålde sin andel i Primm Pharma till Xbrane 2015 och erhöll aktier och konvertibler i Xbrane som betalning. Dagens försäljning om totalt 98 980 aktier genomfördes till ett pris om 30,20 kronor per aktie.

  • Paolo Sarmientos säljer 98 980 aktier motsvarande 25 procent av sitt innehav i Xbrane.
  • Resterande innehav om 296 939 aktier är sedan tidigare under lock-up.
  • Köparen är Swedbank Robur Medica som sedan tidigare är ägare i Bolaget.
  • Försäljningen genomfördes till pris om 30,20 kronor per aktie vilket motsvarade senaste avslut vid försäljningstillfället. Således skedde försäljningen utan rabatt mot marknadskurs.

Säljaren har sedan tidigare, gentemot Vator Securities, förbundit sig till lock up-restriktioner avseende 75 procent av sitt innehav i Bolaget. Försäljningen har avsett de 25 procent av aktierna som inte omfattades av lock up-restriktioner. Resterande del av Paolo Sarmientos innehav omfattas således av lock up-restriktioner fram till den 25 maj 2020.

Huvudsakliga anledningen till aktieförsäljningen av Paolo Sarmientos är att betala slutgiltig skatt som uppkommit när han sålde sin andel i Primm Pharma till Xbrane under 2015 och erhöll aktier och konvertibler i Xbrane. Paolo Sarmientos var tidigare huvudägare i Primm Pharma.