Maris Hartmanis ställer inte upp för omval 2020

Bolagsinformation

IR

MAR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) har idag genom valberedningen informerats om att Maris Hartmanis inte kommer ställa upp för omval vid årsstämman 2020. Valberedningen kommer att föreslå en ersättande ledamot och detta kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande, kommenterar: ”Jag vill ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till Maris Hartmanis för hans arbete i styrelsen från 2015 fram tills nu. Hans engagemang och expertis har varit betydande för den resa som Xbrane har gjort från ett litet onoterat bolag till en notering på Nasdaq Stockholm.”