Korrigering: Strategiskt Biosimilar-utvecklingspartnerskap: STADA och Xbrane stärker samarbetet

Bolagshändelse

IR

Korrektion

Noteringskrav

Nyheter

Övrig

Regulatorisk

Svenska

Rättelsen avser ett felaktigt datum i den engelska versionen av pressmeddelandet “Strategiskt Biosimilar-utvecklingspartnerskap: STADA och Xbrane stärker samarbetet”. Korrekt datum är den 31 maj 2019.

STADA Arzneimittel AG (“STADA”) och Xbrane Biopharma AB (“Xbrane”) har utökat sitt strategiska biosimilar utvecklingspartnerskap. Detta gör det möjligt för båda företagen att utvärdera potentiella utvecklings- och kommersialiseringssamarbeten kring Xbranes pre-kliniska biosimilarer: Xcimzane och Xdivane och ytterligare biosimilarer som passar båda bolagens portföljer.

Detta partnerskap är ett utmärkt tillfälle för STADA att påskynda expanderingen av vår biosimilarportfölj och stärka vår marknadsposition inom detta segment. Eftersom vårt tillvägagångssätt är att det externa blir internt, antar vi ägande av alla produkter vi kommersialiserar, oavsett var de är utvecklade. Vi är glada att bistå Xbrane med våra kompetenser *och resurser för att göra detta samarbete till en framgång för båda sidor*”, säger STADA CEO Peter Goldschmidt.

Xbrane och STADA kommer att fokusera på biosimilarer till originalprodukter med patentutgång 2025-2030 och har identifierat två program i Xbranes prekliniska biosimilarportfölj för potentiellt framtida samarbete: Xcimzane (certolizumab pegol (Cimzia®) biosimilar) och Xdivane (nivolumab (Opdivo®) biosimilar). Fram tills produkterna tas in i kliniska prövningar kommer STADA och Xbrane att utvärdera och förhandla om ett potentiellt utvecklings- och kommersialiseringsavtal kring dessa produkter. Under denna utvärderingsperiod har Xbrane gett STADA förhandsrätt för en licens av Xcimzane och Xdivane för Europa. Dessutom kommer båda företagen inom den närmaste tiden att utvärdera potentiellt samarbete kring utveckling och kommersialisering av ytterligare biosimilarer.

Vi anser att STADA är den perfekta partnern för oss att kommersialisera våra biosimilarer i Europa, MENA och utvalda APAC-länder. Vi är därför mycket glada att ingå i detta strategiska partnerskap och gemensamt lansera flera biosimilarer och ge tillgång till biologiska läkemedel till en bredare befolkning.”, säger Martin Åmark, VD Xbrane.

STADA och Xbrane har redan ingått ett samarbetsavtal för Xlucane, en Lucentis® (ranibizumab) biosimilar, i juli 2018. Avtalet består i att båda bolagen kommer att bidra med lika andel till utvecklingskostnaderna och dela vinst från kommersialisering i en 50/50 split. STADA kommer att inneha marknadsgodkännande och ansvara för försäljning och marknadsföring av produkten i alla länder som ingår i avtalet. Samarbetsavtalet omfattar Europa, USA och ett antal länder i MENA och APAC.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20). För mer information besök gärna www.xbrane.com.

Om STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG är ett publikt bolag med huvudkontor i Bad Vilbel, Tyskland. Företaget fokuserar på en strategi med två pelare som består av generika, inklusive specialläkemedel och receptfria konsumentprodukter. Globalt säljer STADA Arzneimittel AG sina produkter i cirka 130 länder. Under räkenskapsåret 2018 uppnådde STADA en justerad koncernomsättning på 2.330,8 miljoner euro och justerat resultat före ränta, skatter, avskrivningar (EBITDA) på 503,5 miljoner euro. Per den 31 december 2018 anställde STADA 10 416 personer över hela världen.