Information angående pågående diskussioner och förhandlingar kring utlicensering av Xbrane Biopharma ABs (publ) produkter

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-08-22

I enlighet med vad tidigare har kommunicerats i pressmeddelanden, delårsrapporter och presentationer är Xbrane i diskussioner och förhandlingar med potentiella partners avseende utlicensering av våra produkter Spherotide och Xlucane.

Förhandlingarna avseende utlicensering av Spherotide i Kina fortskrider i rätt riktning och inom samma villkor som tidigare har kommunicerats. Vår ambition är att signera ett slutligt avtal i år. Även diskussioner och förhandlingar avseende utlicensering av Xlucane globalt och Spherotide framförallt i  Europa pågår. Övergripande kommersiella villkor är överenskomna med ett par potentiella partners som nu genomgår en aktiv utvärdering av produkterna. Inga beslut har fattats eller avtal ingåtts och om/när detta sker kommer Xbrane att kommunicera detta till marknaden i enlighet med gällande regelverk.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark,
VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen,
CFO/Head of Investor Relations
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 16:30.

PM Information angående pågående diskussioner och förhandlingar


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire