Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

Aktie

Bolagshändelse

IR

LHFI

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Antalet aktier och röster i Xbrane har förändrats till följd av att Bolaget den 27 September 2023 emitterat 515 108 aktier genom en riktad kvittningsemission till långivaren CVI Investments, Inc. Bolaget valde att göra avbetalningen på 12 812 487 kronor för de konvertibla obligationerna med aktier. Teckningskursen vid kvittningsemissionen var 24,8734 kronor per aktie, vilket motsvarar 90% av marknadspriset (lägsta VWAP under de sex handelsdagar omedelbart före betalningstidpunkt).

Per den 30 september 2023 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 29 731 112. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 6 665 301 kronor.