Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

Aktie

Bolagshändelse

IR

LHFI

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") har enligt tidigare offentliggjord information genomfört en riktad nyemission om totalt 1,709,986 aktier. Emissionen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier samt röster i Xbrane har förändrats.

Per den 31 maj 2023 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 29,216,004. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 6,549,821 kronor.