FÖRÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I XBRANE

Aktie

Bolagshändelse

IR

LHFI

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") meddelar om förändring av antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier och röster i Xbrane har förändrats till följd av att 21 791 aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjande av teckningsoptioner kopplat till Teckningsoptionsprogram serie II 2018/2021, antaget vid extra bolagsstämma 2018, och teckningsoptioner kopplat till LTIP 2018, antaget vid årsstämman 2018.

Per den 30 juni 2021 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 22 222 206. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 981 908,832925 kronor.