För att fullt ut fokusera på att bli en världsledande utvecklare av biosimilarer har Xbrane ingått ett icke-bindande avtal om avyttring av sitt dotterbolag Primm Pharma

Bolagsinformation

IR

MAR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (“Xbrane” eller “bolaget”) meddelar idag att bolaget har ingått ett icke-bindande avtal med New.Fa.Dem S.r.l. (”NewfaDem”) avseende avyttring av Primm Pharma. Det icke-bindande avtalet avser försäljning av 100% av aktierna i Primm Pharma till NewFaDem. Den totala köpeskillingen uppgår till 14 miljoner EUR och ska betalas delvis vid signering av bindande avtal samt vid olika utvecklings- och försäljningsrelaterade milstolpar.

Primm Pharma är ett helägt dotterbolag till Xbrane med säte i Italien och är specialiserat på utveckling av långtidsverkande injicerbara läkemedel baserade på mikrosfärsteknologi. Primm Pharma´s ledande produktkandidat Spherotide, en långtidsverkande formulering med den aktiva substansen triptorelin, har målet att bli den första godkända generikan på Decapeptyl med en årlig global försäljning på cirka 400 miljoner EUR. Nästa steg i utvecklingen av Spherotide är att genomföra en fas III studie och därefter ansöka om marknadsgodkännande i Europa.

Xbrane´s långsiktiga fokus är att bli en världsledande utvecklare av biosimilarer och därmed faller Primm Pharma utanför den strategiska inriktningen.

Xbrane´s och NewFaDem´s gemensamma mål är att slutföra transaktionen under 2021, efter att en bekräftande due diligence har genomförts. Plexus Ventures assisterar Xbrane i transaktionen som rådgivare.