Finchimica, moderbolag till Spherotides kontraktstillverkare ICI i Italien, har inlett konkursförfarande

Bolagsinformation

IR

Noteringskrav

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ.) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) har blivit informerade via sitt dotterbolag Primm Pharma srl ​​att företaget Finchimica S.p.A., moderbolaget till International Chemical Industry S.p.A. (ICI,) har försatts i konkurs av domstolen i Milano och har inlett insolvensförfarande. ICI är Primm Pharmas kontraktstillverkare för sin prekliniska produktkandidat Spherotide. Primm Pharma följer noggrant processen och vidtar adekvata och lämpliga åtgärder för att säkra sina intressen i framtida produktion av Spherotide av ICI. Kontraktstillverkningsavtalet för Spherotide är upprättat mellan Primm Pharma och med Finchimica som motpart. En process för att skydda Primm Pharmas produktion och intressen har inletts.

Kärnverksamheten i Xbrane, som är utvecklingen av ett antal biosimilarer, påverkas inte av denna händelse.