Ändring av antalet aktier och röster i Xbrane Biopharma

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2016-10-31 

Xbrane Biopharma AB (publ) ("Bolaget") har, enligt tidigare offentliggjord information, konverterat 10% av utestående konvertibel till aktier i samband med att första milstolpen relaterad till utvecklingen av Spherotide uppnåtts.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har under september 2016 därigenom ökat med 132 232 aktier. Efter konverteringen och per den 31 oktober 2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 4 755 546.
 
Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex generika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 08:00. 
 
Ändring av antalet aktier och röster i Xbrane Biopharma


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire