Test 3

14 sep 2019


Vår ledande biosimilar Xlucane (ranibizumab biosimilar) kommer att hjälpa äldre människor som lider av åldersrelaterad makuladegeneration från att få kraftig synnedsättning samtidigt som det skapar en mer kostnadseffektiv behandling än vad som finns på marknaden idag.

Portfölj av nischade biosimilarer med begränsad konkurrens
Vilka biosimilarer Xbrane väljer att utveckla bestäms utifrån produktens marknadsutsikter, konkurrenssituationen och de konkurrensfördelar Xbrane kan ha via sin teknologiska plattform och kompetens. Vår ledande biosimilar Xlucane (ranibizumab biosimilar) kommer att hjälpa äldre människor som lider av åldersrelaterad makuladegeneration från att få kraftig synnedsättning samtidigt som det skapar en mer kostnadseffektiv behandling än vad som finns på marknaden idag.

Vilka biosimilarer Xbrane väljer att utveckla bestäms utifrån produktens marknadsutsikter, konkurrenssituationen och de konkurrensfördelar Xbrane kan ha via sin teknologiska plattform och kompetens. Vår ledande biosimilar Xlucane (ranibizumab biosimilar) kommer att hjälpa äldre människor som lider av åldersrelaterad makuladegeneration från att få kraftig synnedsättning samtidigt som det skapar en mer kostnadseffektiv behandling än vad som finns på marknaden idag. Vilka biosimilarer Xbrane väljer att utveckla bestäms utifrån produktens marknadsutsikter, konkurrenssituationen och de konkurrensfördelar Xbrane kan ha via sin teknologiska plattform och kompetens. Vår ledande biosimilar Xlucane (ranibizumab biosimilar) kommer att hjälpa äldre människor som lider av åldersrelaterad makuladegeneration från att få kraftig synnedsättning samtidigt som det skapar en mer kostnadseffektiv behandling än vad som finns på marknaden idag.