Xbrane Biopharma publicerar årsredovisning för 2015

Annual

English

IR

News

Report

   
Pressmeddelande
2016-04-28

Xbrane Biopharma ABs årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.xbrane.com. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:
Xbrane Biopharma AB
Stureplan 15
11545 Stockholm
Eller via e-post: ir@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplexa generikaläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generikaläkemedel. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Xbranes Certified Adviser är Avanza Bank AB. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Xbrane årsredovisning 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#2007686