Xbrane Biopharma AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2016

English

Interim

IR

News

Report

Pressmeddelande
2016-05-27

Xbrane Biopharma ABs delårsrapport för perioden januari – mars 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Perioden januari – mars 2016

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 853 757 (104 136) SEK
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 860 791 (120 272) SEK
  • Resultat före skatt uppgick till -5 530 220 (-1 081 892) SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • Xbrane Biopharma genomförde en nyemission som tillförde bolaget 100,3 MSEK före transaktionskostnader fördelat på 2 360 000 aktier och cirka 1 300 ägare.
  • Xbrane Biopharma tecknade avtal avseende försäljning och distribution av sin ledande Ranibizumab biosimilar, Xlucane, med det schweiziska bioläkemedelsbolaget Helvetic Biopharma avseende den iranska marknaden
  • Xbrane Biopharmas aktie upptogs den 3 februari 2016 till handel på Nasdaq First North.
  • Xbrane Biopharma nådde första milstolpen i avtalet med Helvetic Biopharma inför kommersialiseringen av Xlucane i Iran. Första milstolpen innefattade tillfredsställande jämförande biokemisk in vitro-karakterisering av Xlucane gentemot originalläkemedlet.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Xbrane Biopharma uppnådde andra milstolpen i avtalet med Helvetic Biopharma inför kommersialiseringen av Xlucane i Iran, vilket innefattade framgångsrik överföring av produktionsteknologin för Xlucane till Helvetic Biopharma.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplexa generikaläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generikaläkemedel.

Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Xbranes Certified Adviser är Avanza Bank AB. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Xbrane Biopharma AB (publ) publicerar delårsrapport
Delårsrapport för perioden januari – mars 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#2016021