Xbrane Biopharma AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för helåret 2015

Corporate Information

English

General meeting

Interim

IR

News

Report

Yearend

 
Pressmeddelande
18 februari 2016

Oktober till december 2015

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 83 736 (21 500) SEK
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 599 747 (27 851) SEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 331 005 (-1 317 724) SEK

Januari till december 2015

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 392 859 (189 627) SEK
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 943 326 (1 504 263) SEK
 • Resultat före skatt uppgick till -11 844 786 (-2 572 001) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Karin Wingstrand, Maris Hartmanis och Peter Edman tillträder som styrelseledamöter i Xbranes styrelse.
 • Martin Åmark tillträder som VD för Xbrane
 • Xbrane förvärvar Primm Pharma Srl. specialiserat på produktion och utveckling av generika på läkemedel med kontrollerad frisättning.
 • Xbrane ingår ett distributionsavtal med Pooyesh Darou gällande försäljning och marknadsföring av produkten Spherotide, Xbranes ledande produkt med kontrollerad frisättning, i Mellanöstern. Affären uppskattas generera årliga intäkter på 80 MSEK för Xbrane då den når sin fulla potential

             
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Xbrane genomför en nyemission om totalt 100,3 MSEK före transaktionskostnader motsvarande 2 360 000 aktier fördelat på cirka 1 300 ägare
 • Xbrane tecknar ett avtal med Helvetic Biopharna gällande produktion, försäljning och distribution av sin ledande Ranibizumab biosimilar, Xlucane, i Iran.
 • Xbranes aktie upptas den 3 februari 2016 till handel på Nasdaq First North

Utdrag ur vd Martin Åmarks kommentar till bokslutskommunikén:

"I dagsläget finns, enligt vår vetskap, endast en biosimilar på Lucentis till försäljning i världen, lanserad av Intas i Indien. Xbrane kan därmed, tillsammans med Helvetic Biopharma, bli det andra bolaget i världen med en biosimilar på Lucentis till försäljning. Detta tycker vi givetvis är fantastiskt roligt."

"Vi arbetar nu intensivt med processen att uppnå myndighetsgodkännande för vår produktionsanläggning för Spherotide i Italien. Valideringsbatcherna som krävs kommer att produceras varefter nödvändig analys genomförs och produkten testas för stabilitet. Ansökan till italienska myndigheter planeras att skickas in mot slutet av andra kvartalet varefter anläggningen kommer att inspekteras."

"Vi kommer under våren att träffa potentiella framtida partners för försäljning och marknadsföring av våra ledande produkter Spherotide och Xlucane i intressanta tillväxtregioner som Indien, Kina, Ryssland och Latin Amerika. Vi kommer att närvara på viktiga events som CPhI i Moskva och Shanghai, BioEurope i Stockholm och Bio International i San Fransisco."

"Jag vill passa på att välkomna alla nya aktieägare. Registrera er gärna för vårt nyhetsbrev på vår hemsida för att följa vår resa och kom gärna och hör mer om Xbrane på Vator Securities kapitalmarknadsdag den 9 mars 2016. Anmälan till detta event kan göras via http://www.vatorsecurities.se/summit."

Den kompletta bokslutskommunikén (på svenska) bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Xbrane Biopharma ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, CEO, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Om Xbrane Biopharma
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex biogenerika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av biogenerika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. XbraneBiopharmaär noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB. För mer information vänligen besök www.xbrane.com.

Bokslutskommunike Xbrane Biopharma 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#1987067