Xbrane Biopharma AB : Andra milstolpen i kommersialiseringen av Xbranes Ranibizumab biosimilar Xlucane tillsammans med partner i Iran är uppnådd

English

IR

News

Pressmeddelande
2016-04-04

Andra milstolpen i kommersialiseringen av Xbranes Ranibizumab biosimilar Xlucane tillsammans med partner i Iran är uppnådd

Xbrane Biopharma AB har nått andra milstolpen i kommersialiseringen av Xlucane tillsammans med partnern Helvetic Biopharma i Iran. Xlucane är en Ranibizumab biosimilar som används vid behandling av den våta formen av åldersrelaterad makuladegeneration, en ögonsjukdom som drabbar framförallt äldre människor och leder till försämrad syn och i värsta fall blindhet.

Andra milstolpen i avtalet med Helvetic Biopharma inför kommersialiseringen av Xlucane i Iran innefattar framgångsrik överföring av produktionsteknologin för Xlucane till Helvetic Biopharma. Andra milstolpen innebär en betalning på 120 000 USD från Helvetic Biopharma till Xbrane.

"Det är mycket positivt att se att kommersialiseringen av Xlucane i Iran följer utsatt tidsplan. Vi ser nu fram emot uppskalning av produktionen till kommersiell skala och en lansering av produkten under 2017." säger Martin Åmark, VD Xbrane Biopharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex generika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

Xbrane når andra milstolpen i kommersialiseringen av Xlucane i Iran


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire

HUG#2000382