Presentation vid Vator Securities Unicorn Summit

November 27, 2019

Xbrane flyttar till huvudlistan, Nasdaq Stockholm

September 23, 2019


</div

Nasdaq Stockholm välkomnar Xbrane till huvudlistan

September 23, 2019

Presentation vid LSX Nordic

Augusti 29, 2019

Presentation vid BioStock

Mars 20, 2019

Intervju med Dagens Industri (DI)

December, 2018


</div

Senaste pressmeddelanden

Loading…
Samtliga pressmeddelanden

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2020
Årsredovisning 2020
Delårsrapport januari – mars 2021
Årsstämma
Delårsrapport januari – juni 2021
Delårsrapport januari – september 2021

Kontaktperson för Investor relations
Martin Åmark, CEO/IR
+46 (0) 763 09 37 77
martin.amark@xbrane.com