Pareto Securities’ 11th Annual Healthcare Conference

September 3, 2020

Presentation vid ABGSC Life Science Summit

Maj 26, 2020

Presentation vid Vator Securities Unicorn Summit

November 27, 2019

Nasdaq Stockholm välkomnar Xbrane till huvudlistan

September 23, 2019

Presentation vid LSX Nordic

Augusti 29, 2019

Presentation vid BioStock

Mars 20, 2019

Senaste pressmeddelanden

Loading…
Samtliga pressmeddelanden

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – juni 2021
Delårsrapport januari – september 2021
Bokslutskommuniké 2021

Kontaktperson för Investor relations
Martin Åmark, CEO/IR
+46 (0) 763 09 37 77
martin.amark@xbrane.com