Aktien

Aktier i Xbrane Biopharma AB är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. Antalet stamaktier är 15 415 199. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

Här hittar du den senaste aktiekursinformationen om Xbrane Biopharma-aktien

Insiderhandel (Finansinspektionen / Värdepappers- och valutakommissionen)