Aktien

Aktier i Xbrane Biopharma AB är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. Antalet stamaktier är 19 268 998. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

Här hittar du den senaste aktiekursinformationen om Xbrane Biopharma-aktien

Insiderhandel (Finansinspektionen / Värdepappers- och valutakommissionen)