Ledningsgrupp

Martin Åmark

VD

Sedan 2015

Martin Åmark har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska högskola samt en MBA från INSEAD. Han har åtta års erfarenhet från Bain & Co där han arbetade som managementkonsult. På Bain & Co arbetade Martin främst med företagsförvärv, strategi och organisation tillsammans med byråns nordiska klienter vilka är verksamma inom flera industrier, inklusive life science och läkemedel. Martin är styrelseordförande i Primm Pharma s.r.l och i Blue World AB.

Aktier: 154 646
Teckningsoptioner: 24 000

Siavash Bashiri

COO & Ansvarig för biosimilarer

Sedan 2015

Siavash Bashiri har en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet. Siavash Bashiri har de senaste åren framgångsrikt lett Xbranes svenska verksamhet och arbetat med flera större läkemedelsbolag i leverans av skräddarsydda proteinproduktionssystem. Siavash Bashiri har vidare tidigare erfarenhet från Agilent Technologies där han var försäljningschef i EMEA för en av Agilent Technologies produkter. Han har även erfarenhet av processen med kommersialisering av biotech start-ups.

Aktier: 110 970
Teckningsoptioner: 7 000

Anette Lindqvist

CFO & Ansvarig för Investor Relations

Sedan januari 2021

Anette Lindqvist har en examen i företagsekonomi från Göteborgs Handelshögskola. Hon har mer än 25 års erfarenhet från Life Science-sektorn efter att ha haft ett antal Senior Finance & Business-roller som Global Clinical Finance Director på AstraZeneca, chef för Business Control på Swedish Orphan Biovitrum, Global CFO, SVP Finance Getinge Infection Control & Global CFO Operations & Supply Chain Mölnlycke Healthcare.

Aktier: 2 000
Teckningsoptioner: –

Anders Wallström

Chef över Manufacturing and Supply Chain

Sedan 2019

Anders Wallström har en civilingenjörsexamen i Bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har mer än 20 års erfarenhet av processutveckling, tillverkning och validering från SOBI och Biovitrum. Vidare har han betydande erfarenhet från koordinering av kontraktstillverkning för kommersiella produkter både för småmolekyler och biotekniska produkter.

Aktier: 4 503
Teckningsoptioner: –

Dr. David Vikström

CTO

Sedan 2014

David Vikström har doktorerat inom expressionssystem för proteiner i E. coli. Han började på Xbrane 2010 och har sedan dess framgångsrikt utvecklat nya teknologier och stammar för olika proteiner. Han leder för närvarande utvecklingen av Xbranes biosimilarkandidater. David är även vetenskapliga rådgivare i Cloneopt AB.

Aktier: 32,518
Teckningsoptioner: 24,000

Dina Jurman

Ansvarig för kliniska studier

Sedan 2017

Dina Jurman har en magisterexamen i biomedicin från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som Director Clinical Operations på IRW Consulting AB samt Clinical Operations Manager Consultant på Amgen Sweden.

Aktier: 420
Teckningsoptioner: –

Maria Edebrink

Chef över Regulatory Affairs

Sedan 2019

Maria Edebrink har en magisterexamen i Kemi från Stockholms universitet. Hon har 28 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och regulatoriska frågor från AstraZeneca, Galderma och Medivir. Hennes erfarenhet omfattar biotekniska produkter, småmolekyler, medicintekniska produkter samt kosmetika från tidigt till sent utvecklingsstadium fram till kommersiell tillverkning.

Aktier: 6 555
Teckningsoptioner: –

Xiaoli Hu

Chef över Business Development

Sedan 2020

Xiaoli Hu har en Medical Doctor från Shanghai Jiao Tong Universitetet samt en Ph.D i Medicinsk Vetenskap från Karolinska Institutet. Xiaoli har erfarenhet från affärsutveckling inom läkemedelsindustrin, senast som affärsutvecklingschef på Affibody, där hon ledde arbetet mot det kommersiella partnerskapsavtalet om 650 miljoner USD med Alexion och samutvecklingsavtalet med GE Healthcare. Innan dess tillbringade Xiaoli nästan fyra år på HealthCap, en ledande nordisk investerare inom hälsa och sjukvård.

Aktier:-

Teckningsoptioner: –

Nina Ivers

Chef över HR

Sedan 2020

Ninva Ivers är utbildad Apotekare och har studerat Human Resources Management vid Uppsala och Stockholms universitet. Hon har mer än 25 års erfarenhet av olika affärsroller och områden inom life science-företag som Astra, Johnson & Johnson och Swedish Orphan Biovitrum. Hon har erfarenhet från ledande positioner inom marknadsföring och försäljning samt HR, senast i en global HR-roll på Sobi där hon bidrog till företagets tillväxt och utveckling av HR-funktionen.

Aktier: 1 300
Teckningsoptioner: –

Erik Domines

General Counsel

Sedan 2021

Erik Domines har en jurist kandidatexamen vid Juridicum på Stockholms universitet, General Counsel mini MBA. Han har lång erfarenhet som bolagsjurist inom Life Science sektorn och olika projekt inom lagal operations. Tidigare befattning som chefsjursit vid Recipharm.

Aktier: 900
Teckningsoptioner: –