Certified Adviser

 

Avanza Bank

E-mail: corp@avanza.se

Tel: +46 (0) 8-409 421 20

Adress
Regeringsgatan 103
111 39 Stockholm

Nasdaq First North är en alternativ marknad, som drivs av de olika börserna inom Nasdaq. Den har inte den rättsliga status som en EU-reglerad marknad. Bolag på First North omfattas av reglerna för First North och inte de rättsliga kraven för upptagande till handel på en reglerad marknad. Risken i en sådan investering kan vara högre än på huvudmarknaden.

Samtliga bolag med aktier som handlas på First North har en certifierad rådgivare som övervakar bolagets efterlevnad av First Norths regler och regler om offentliggörande av information till marknaden och investerare. Avanza, som är medlem i och har ett avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB, är certifierad rådgivare till Xbrane Biopharma AB.