Styrelsens ledamöter

Anders Tullgren

Styrelseordförande

Anders har över 30 års erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin i ledarskapsroller i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Norden. Senast som President för den Interkontinentala regionen
hos Bristol Myers Squibb med ett ansvar för över 30 länder, 5 000 medarbetare och en omsättning på över 20 miljarder SEK.. Han är styrelseledamot i Trialbee AB, Sverige och BrandingScience Ltd, Storbrittanien. Han har en magisterexamen i Farmaceutisk vetenskap från Uppsala universitet.

Styrelseordförande sedan 2018.

Aktier: 70 484

Teckningsoptioner: 49 285

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Eva Nilsagård

Styrelseledamot

Eva Nilsagård är civilekonom samt innehar en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Eva är för närvarande CFO på interimsbasis på OptiGroup AB samt grundare och VD i Nilsagård Consulting AB, som erbjuder VD- och CFO-tjänster. Tidigare har Eva bland annat varit CFO på Plastal Industry och Vitrolife, Senior Vice President Strategy & Business Development på Volvo Group, samt innehaft ledande befattningar inom finanssektorn samt inom Business Development, till exempel inom Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Addlife, Bufab och Irras, samt styrelseledamot i SEK (Svensk Exportkredit). Eva har mer än tio års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga företagsledare.

Styrelseledamot sedan 2019

Aktier: 4 000

Teckningsoptioner: –

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Prof. Maris Hartmanis

Styrelseledamot

Maris Hartmanis är teknologie doktor och docent i biokemi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har 30 års erfarenhet från ledande positioner som VD, ledande FoU-ledning och styrelseerfarenhet från det internationella Life Science-området. Han har både erfarenhet av stora organisationer och mindre nystartade företag. Maris har varit VD för två svenska publika läkemedelsföretag, Medivir och BioPhausia.

Styrelseledamot sedan 2015.

Aktier: 12 139

Teckningsoptioner: 2 250

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Karin Wingstrand

Styrelseledamot

Karin har lång och gedigen erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin med ledande befattningar inom regulatorisk-, framaceutisk och analytisk FoU, projektledning samt klinisk utveckling. Senaste uppdragen var som global chef och vice VD för klinisk utveckling på AstraZeneca.

Styrelseledamot sedan 2015.

Aktier: 20 480

Teckningsoptioner: 3 000

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Prof. Peter Edman

Styrelseledamot

Peter har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling med en rad ledande forskningsbefattningar inom Orexo, Sobi, Biovitrum, AstraZeneca, Astra och Pharmacia. He has also held a position as Associate Professor at the Swedish Medical Product Agency. Peter har tidigare varit laborator vid Läkemedelsverket och Professor vid Farmaceutiska Fakulteten, Uppsala Universitet

Styrelseledamot sedan 2015.

Aktier: 12 747

Teckningsoptioner: 2 250

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Giorgio Chirivi

Styrelseledamot

Giorgio har en magisterexamen i företagsekonomi från University Luigi Bocconi, Italien och är operativt verksam som chef för SME strategisk täckning på UBI Corporate & Investment banking. Giorgio har även lång styrelsekarriär med över 15 styrelseuppdrag senaste 20 åren. För närvarande är han styrelseledamot i Axxam SpA.

Styrelseledmot sedan 2016.

Aktier: 4 500

Teckningsoptioner: 3 000

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Ivan Cohen-Tanugi

Styrelseledamot

Ivan Cohen-Tanugi har en medicine doktor från Grenoble School of Medicine och en master i business administration från H.E.C Business School. Ivan ledde utvecklingen av Tevas globala biosimilar plattform och portfölj från forskning och utveckling till affärsutveckling och kommersialisering och ledde sedan den kommersiella division i USA (Teva Biologics & Specialty Products) med fokus på biosimilarer, branded generics och nischade specialprodukter. Efter det var Ivan bland annat tillförordnad VD och styrelseledamot på Kuros Biosciences AG, VD och styrelseordförande i Evevensys Biotechnology. Ivan har också haft positioner som Head Europe/International Business Unit Nephrology på AMGEN International och Vice President.

Styrelseledamot sedan 2019

Aktier: –

Teckningsoptioner: –

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.