Introduktion till Xbrane Biopharma

Xbranes strategi är att utveckla och tillverka hög-kvalitativa och kostandseffektiva biosimilarer baserat på våra unika teknologiplattform och ledande expertis.

Xbrane i korthet

Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikföretag som utvecklar, tillverkar och producerar kommersiella biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform och världsledande expertis inom biosimilar utveckling. Xbrane har sitt huvudkontor i Solna, strax utanför Stockholm, och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är sedan september 2019 noterad på Nasdaq Stockholm, med ticker XBRANE.

Driven av en djupare tro

Vår grundläggande tro, som driver oss i vårt dagliga arbete, är att om det finns en behandling, ska den vara tillgänglig för alla. Detta är inte fallet idag eftersom den absoluta majoriteten av biologiska läkemedel är för dyra för att vara tillgängliga för stora delar av den globala befolkningen. Vi vill vara med och driva en förändring och göra dessa behandlingar tillgängliga för alla och därigenom förbättra livskvaliteten och förlänga livslängden hos de många individer som lider av sjukdomar som det finns behandling mot, men inte är tillgänglig på grund av att den är för kostsam.

Vår strategi

Xbrane´s strategi är att utveckla och producera högkvalitativa och kostnadseffektiva biosimilarier, baserat på en unik teknologisk plattform tillsammans med ledande expertis. Xbrane har fokuserat på svårtillverkade och nischade biosimilarier där det finns en begränsad konkurrens. Tack vare den högteknologiska plattformen har Xbrane ett väsentligt övertag i relation till originalläkemedlen samt till andra biosimilarier bolag, genom att Xbrane har den lägsta produktionskostnaden på marknaden.
Xbrane´s strategi är baserade på de fölande tre grundstenarna:

1. Ledande expertis samt unik plattformsteknologi

Det är av största betydelse för Xbrane´s långsiktiga framgång att utveckla ledande expertis inom områden som är kritiska för utvecklingen och produktionen för de svårtillverkade biosimilarier samt generika. Kritiska områden utav expertis som Xbrane etablerar är primärt inom fermentering, rening, analys av proteiner, utveckling av GMP-produktion från mikroskopiska produkter samt expertis även inom kliniska och regulatoriska områden.

Vi stärker löpande vår teknologiska plattform, vid utvecklandet av våra produkter. Vi utvidgar ständigt vår kunskap av internt utvecklade cellinjer, metoder för fermentering, rening samt även inom kritiska analytiska metoder. Allt detta är grunden för en framgångsrik utveckling av högkvalitativa och kostnadseffektiva biosimilarier och generika.

2. Högkvalitativa samt kostnadseffektiva nischade produkter

Xbrane´s väljer produkter att utveckla efter genomgående analyser av framtida potentiell försäljning samt lönsamhet bland ett flertal olika produkter. Beaktande görs även var styrkan finns avseende Xbrane´s teknologiska plattform och vid vilka produkter som detta kan utnyttjas med full kapacitet. För Xbrane innebär detta nischade produkter med begränsad konkurrens. Fokus vid utvecklingen är att utveckla produkter som möter de höga regulatoriska kraven, avseende kvalité samt med lägsta möjliga produktionskostnaden. Xbrane´s patenterade teknologi utgör grunden för en kostnadseffektiv produktion men fokus finns även vid andra aspekter som påverkar, så som fermenteringen, rengörings protokoll, val av tillverkare samt administrationssystem.

3. Upprättandet av nätverk med starka lokala försäljnings och distributionspartners

Xbrane utvecklar gradvis ett nätverk av lokala och regionala samarbetspartners för försäljning och marknadsföring av sina produkter. Syftet är att använda nätverket till att möjliggöra en lansering utav de ledande produkterkandidaterna Xclucane & Spherotide samt även andra produkter framöver. Det är av stor vikt att Xbrane säkerställer partnerskap med parter som har starkt lokal närhet och kan förstå den fulla potentialen av respektive produkter vid dess marknader.