Xbrane Biopharma publicerar Årsredovisning för 2018

Annual

IR

Listing Regulation

News

Regulatory

Report

Swedish


Xbrane Biopharma ABs årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:

Xbrane Biopharma AB
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna
Eller via e-mail: ir@xbrane.com.