Förändrat antal aktier och röster i Xbrane

mfn_sv

mfn-ca_sv

mfn-ca-shares_sv

mfn-lang-sv_sv

mfn-regulatory_sv

mfn-regulatory-lhfi_sv

mfn-type-ir_sv

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") har enligt tidigare offentliggjord information genomfört en riktad nyemission om totalt 2 817 700 aktier. Emissionen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier samt röster i Xbrane har förändrats.

Per den 31 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 25 039 906. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 5 613 598 kronor.