Xbrane tillkännager försäljningsmål för företagets ledande produkt Xlucane

Bolagshändelse

IR

MAR

Nyheter

Övrig

Regulatorisk

Svenska

Solna, Sverige – Xbrane Biopharma inledde nyligen fas III-studien i USA med Xlucane, en ranibizumab (Lucentis®) biosimilarkandidat. Xlucanes utvecklings- och kommersialiseringspartner är det tyska läkemedelsbolaget Stada Arzneimittel AG med över 10 400 anställda globalt. Xbrane förväntar sig de första intäkterna från Xlucane under första kvartalet 2022.

Xbrane tillkännager försäljningsmål för företagets ledande produkt Xlucane

Solna, Sverige – Xbrane Biopharma inledde nyligen fas III-studien i USA med Xlucane, en ranibizumab (Lucentis®) biosimilarkandidat. Xlucanes utvecklings- och kommersialiseringspartner är det tyska läkemedelsbolaget Stada Arzneimittel AG med över 10 400 anställda globalt. Xbrane förväntar sig de första intäkterna från Xlucane under första kvartalet 2022.

Följande försäljningsmål har antagits:

  • Xbranes mål är att nå €350 miljoner i årlig nettoomsättning tre år efter produktlanseringen. Detta ger cirka €100 miljoner i årlig licensinkomst för Xbrane, efter avdrag för produktions- och försäljningsrelaterade kostnader och vinstdelning med STADA.

Försäljningsmålet baseras på att nå en volymandel på 25% i Europa och USA av den nuvarande (2018) marknaden för Lucentis® (ranibizumab) till en prisreduktion i linje med de senaste lanseringarna av biosimilarer. Under 2018 uppgick Lucentis® globala försäljning till €3,5 miljarder.

“Vi tror starkt på den kommersiella potentialen i Xlucane. Det finns ett stort behov av mer kostnadseffektiva produkter på marknaden för oftalmologiska VEGFa-hämmare och jag är övertygad om att Xlucane kommer att bli positivt mottaget av oftalmologer och patienter”, säger Martin Åmark, VD Xbrane.

“Vi är övertygade om Xbranes förmåga att ta Xlucane framgångsrikt och tidsenligt genom utveckling och registrering. Vi ser en stark försäljningspotential för produkten i Europa och i USA. Våra ledande positioner på många europeiska marknader gör oss övertygade om att kunna ta en betydande andel av marknaden”, säger Peter Goldschmidt, VD STADA.

VD Martin Åmark och styrelseordförande Anders Tullgren kommer att presentera ytterligare detaljer och svara på frågor i en telekonferens den april 23 9:30.

För att deltaga, använd inringningsdetaljer och länk nedan:

https://financialhearings.com/event/12055

SE: +46850558354
UK: +443333009032

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20) är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

Om STADA

STADA Arzneimittel AG är ett publikt noterat bolad med huvudkontor i Bad Vilbel, Tyskland. Bolaget strategi grundas på tre hörnstenar som består av generika, icke-receptfria OTC-produkter och specialläkemedel, särskilt biosimilarer. Globalt är STADA representerade i ca 30 länder med omkring 50 dotterbolag. Bolagets varumärkesskyddade produkter, så som Grippostad och Ladival, är bland de bäst säljande i respektive produktkategori i Tyskland. För räkenskapsåret 2018, uppnådde STADA en just. försäljning om 2,330.8 miljoner EUR, just. vinst före räntor, skatt av-/ nedskrivning (EBITDA) om 530.6 miljoner EUR. Per 31 december, 2017, hade STADA 10,416 anställda globalt.