Xbrane ger en uppdatering om sitt dotterbolag Primm Pharma

Bolagsinformation

IR

MAR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: XBRANE) ´s dotterbolag Primm Pharma S.r.l är kassaflödespositivt från och med fjärde kvartalet 2021 till följd av royalties från utlicensiering av IP och produktionsutrustning till ICI S.r.l och eliminerade kostnader. Arbetet med att avyttra dotterbolaget fortsätter även om förhandlingarna med den tidigare förväntade förvärvaren NewFaDem S.r.l tills vidare har pausats.

Primm Pharma S.r.l är ett helägt dotterbolag till Xbrane specialiserat på långtidsverkande injicerbara läkemedel och utvecklar Spherotide, en läkemedelskandidat baserat på en långtidsverkande triptorelinformulering, som förväntas att kunna användas vid behandling av prostatacancer, bröstcancer, endometrios och myom. Primm Pharma S.r.l har utlicensierat IP och produktionsutrustning relaterat till Spherotide till ICI S.r.l i Italien. Primm Pharma S.r.l har under 2021 genererat begränsade royalties från denna licens och förväntas generera ytterligare royalties under 2022 och framåt. Samtidigt har kostnaderna i Primm Pharma S.r.l eliminerats, vilket resulterar i att dotterbolaget nått ett kassaflödespositivt stadium från fjärde kvartalet 2021 och framåt.

Arbetet med att avyttra Primm Pharma S.r.l fortsätter då Xbrane vill fokusera på utveckling och försäljning av biosimilarer. Förhandlingarna med den tidigare förväntade förvärvaren NewFadem S.r.l, med vilket ett icke-bindande term-sheet signerades i februari 2021, har dock pausats på grund av oförmåga att nå en slutgiltig överenskommelse. Därför fortsätter nu Xbrane försöken att avyttra Primm Pharma S.r.l med andra potentiella köpare.