Xbrane Biopharma utser Anders P. Wiklund som strategisk rådgivare

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2016-12-23

Anders P. Wiklund har under sin långa karriär i läkemedels- och bioteknikindustrin varit inblandad som dealmaker i ett stort antal transaktioner. Som VD, ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag i USA och Europa har Anders P. Wiklund varit aktivt involverad i företagstransaktioner, ut- och in-licensiering av produkter och privat och offentlig finansiering. Han är också en av grundarna av Esperion Therapeutics som såldes för 1,3 miljarder USD till Pfizer. Han är för närvarande styrelseledamot i EffRx Pharmaceuticals SA, Inspirion Delivery Technologies LLC, Life Medical AB och IRRAS AB

"Vi är mycket glada över att ha Anders P. Wiklund som strategisk rådgivare till Xbrane. Hans långa erfarenhet inom företagstransaktioner och licensiering inom läkemedelsindustrin kommer att vara av stort värde för Xbrane i den kommande ut-licensiering av både Spherotide och Xlucane. ", säger Martin Åmark, Xbrane's VD.

"Jag är imponerad av entreprenörsandan hos Xbrane och den nyskapande, patenterade teknologin som kan göra bolaget till en mycket viktig aktör inom biosimilar marknaden. Jag ser med entusiasm fram emot att arbeta med ledningen för Xbrane i denna spännande fas i bolagets utveckling, särskilt när det gäller den globala expansionen och ut-licensieringen av Xbranes ledande produkter.", Säger Anders P. Wiklund

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 8:00.

PM – Xbrane utser Anders Wiklund till strategisk rådgivare


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire