XBRANE BIOPHARMA PUBLICERAR ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2023

Årsredovisning

IR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

Xbrane har publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2023. Redovisningen sammanfattar affärsverksamhet, finansiellt resultat samt hållbarhetsarbetet.

” 2023 bjöd på både med- och motgångar. Vi gick in i den kommersiella fasen med den europeiska lanseringen av Ximluci®, men försäljningen har inte motsvarat förväntningarna. Vi har gjort nödvändiga strukturella förändringar, och förutsatt att vi når de kommande milstolparna, är 2024 ett avgörande år för Xbrane ” säger Martin Åmark vd och koncernchef.

Xbrane Biopharma AB:s årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.
Årsredovisningen inkluderar bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsrapport för 2023 och kommer att distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:

Xbrane Biopharma AB
Retzius väg 8
171 65 Solna
Eller via e-mail: ir@xbrane.com