Xbrane Biopharma AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden juli – september 2016

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Xbrane Biopharma ABs delårsrapport för perioden juli – september 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

Perioden juli – september 2016

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 71 840 (129 988) SEK
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 137 570 (136 884) SEK
  • Resultat före skatt uppgick till -10 101 565 (-4 098 610) SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • Xbrane lämnade in ansökan om GMP godkännande (Good Manufacturing Practice) för produktionsanläggningen för Spherotide till AIFA, det italienska läkemedelsverket
  • Xbrane producerade och sålde första batchen av Spherotide till ett värde av 7 MSEK att levereras till partnern i Mellanöstern då GMP godkännande erhållits
  • Oxford Nanopore Technologies licensierade Xbrane Biopharmas proteinproduktionsteknologi

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • AIFA inspekterade produktionsanläggningen för Spherotide med positivt resultat
  • Xbrane skrev ett icke-bindande term-sheet med ett kinesiskt läkemedelsföretag angående försäljning av Spherotide i Kina

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016 kl. 8:00.

Xbrane Biopharma Q3 2016_Swedish
Xbrane (publ) publicerar delårsrapport för perioden Q3 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire